Jdi na obsah Jdi na menu
 


27 Majetek obchodního podniku a jeho evidence

28. 3. 2009
Majetkem obchodního podniku rozumíme soubor movitých a nemovitých věcí, pohledávek práv finančních prostředků a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k zabezpečení činnosti podniků. Pro soubor majetku se používá termín aktiva podniku. Formy majetků: hmotný, nehmotný a finanční. Dlouhodobý majetek: používá se déle než 1 rok, postupně se opotřebovává. Oběžný, krátkodobý majetek: může se spotřebovat jednorázově či postupně, mění formu v období 1 roku. Pořizování majetku: vlastní zdroje, vklady společníků atd. a čiré zdroje: banky, úvěry, půjčky.